مراسم تحلیف کارشناسان جدید کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

تاریخ برگزاری : 16 آذر 1389

مکان : کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

_mg_4799_resize_small.jpg _mg_4800_resize_small.jpg _mg_4801_resize_small.jpg _mg_4802_resize_small.jpg
_mg_4803_resize_small.jpg _mg_4804_resize_small.jpg _mg_4805_resize_small.jpg _mg_4806_resize_small.jpg
_mg_4807_resize_small.jpg _mg_4808_resize_small.jpg _mg_4809_resize_small.jpg _mg_4810_resize_small.jpg
_mg_4811_resize_small.jpg _mg_4812_resize_small.jpg _mg_4813_resize_small.jpg _mg_4814_resize_small.jpg
_mg_4815_resize_small.jpg _mg_4816_resize_small.jpg _mg_4817_resize_small.jpg _mg_4818_resize_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator