مراسم تحلیف کارشناسان جدید کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

تاریخ برگزاری : 16 آذر 1389

مکان : کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

_mg_4879_resize_small.jpg _mg_4880_resize_small.jpg _mg_4881_resize_small.jpg _mg_4882_resize_small.jpg
_mg_4883_resize_small.jpg _mg_4884_resize_small.jpg _mg_4885_resize_small.jpg _mg_4886_resize_small.jpg
_mg_4887_resize_small.jpg _mg_4888_resize_small.jpg _mg_4889_resize_small.jpg _mg_4890_resize_small.jpg
_mg_4891_resize_small.jpg _mg_4892_resize_small.jpg _mg_4893_resize_small.jpg _mg_4894_resize_small.jpg
_mg_4895_resize_small.jpg _mg_4896_resize_small.jpg _mg_4897_resize_small.jpg _mg_4898_resize_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator