مراسم تحلیف کارشناسان جدید کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

تاریخ برگزاری : 19 تیرماه 90

مکان : کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

photo101_small.jpg photo102_small.jpg photo103_small.jpg photo104_small.jpg
photo105_small.jpg photo106_small.jpg photo107_small.jpg photo108_small.jpg
photo109_small.jpg photo110_small.jpg photo111_small.jpg photo112_small.jpg
photo113_small.jpg photo114_small.jpg photo115_small.jpg photo116_small.jpg
photo117_small.jpg photo118_small.jpg photo119_small.jpg photo120_small.jpg
Page: [1] [2] [3] [4] [5][6] [7] [8] [9]

Photo album created with Web Album Generator